Тезей

Системата Тезей е адаптируем инструмент за комплексно управление на битовите отпадъци в градски мащаб. Това което Тезей предлага е различна гледна точка – отпадъците не като проблем,…

Тезей