Ръководител Инсталация

Описание и изисквания: Основни задължения, присъщи на длъжността:

 • определя, изпълнява и контролира продуктови стратегии, политики и планове;
 • планира дейностите по отношение на качеството и количеството на крайната продукция, разходи, своевременност и трудови изисквания;
 • контролира производствената дейност и процедури за качество чрез планиране на поддръжката, определя работното време и доставка на оборудване;
 • съставя и управляват бюджети, наблюдава произведената продукция и разходите за нея и оптимизира процеси и преструктурира ресурси за минимизиране на разходите;
 • консултира и информира други ръководители относно производството;
 • контролира придобиването и инсталирането на нови машини, съоръжения и оборудване;
 • контролира изготвянето на производствени записвания и отчети;
 • координира изпълнението на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • проучва и прилага задължителни и законови изисквания, засягащи производствените дейности и околната среда;
 • контролира подбора, обучението и работата на персонала;
 • участва активно по усъвършенстването на инсталацията и нейни детайли с цел подобряване на техническите характеристики;
 • следи, прогнозира и оптимизира производствените процеси и капацитети

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо образование - образователна степен инженер;
 • Професионален опит минимум 3 години на ръководна длъжност в областта на техническите науки;
 • Опит в производствени технологични процеси;
 • Познаване CAD системи за проектиране;
 • Отлично познаване и активна работа с Microsoft Office;
 • Английски език на работно ниво С1;
 • Втори чужд език е предимство;

Фирмата предлага:

 • Атрактивно трудово възнаграждение 
 • Възможност за кариерно развитие
 • Работа в млад и енергичен екип

 

При проявен интерес можете да кандидатствате като изпратите мотивационно писмо и автобиография със снимка на български език и опишете подробно вашия трудов опит.

Вашите документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност при спазване на ЗЗЛД.

Месторабота:    Бургас