ПУБЛИЧНА ПОКАНА

http://srt.bg/uploads/SRT/PP1.zip

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на Кампании за популяризиране на резултатите от проекта