ПресИнфо

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

http://srt.bg/uploads/SRT/PP.zip

Изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за автоматизирано разделно събиране на употребявани опаковки от безалкохолни напитки в училища и ответно даване на бонуси