За нас

За нас

Ес Ер Технолоджис (Ес Ер Те) ООД е компания, специализирана в проектирането, производството и управлението на високо технологични решения, целящи намаляване на негативното антропогенно въздействие върху околната среда. Чрез патентовани иновативни системи постигаме предотвратяване замърсяването на води, почви и въздух в следствие от образуването на битови отпадъци. Третирането на отпадъците в системите ни е безвредно за околната среда и икономически ефективно, като при него се осигурява пълно оползотворяване, както на рециклируемите, така и на нерециклируемите материали.